Bir köpekte SLE ile ilişkili kronik interstisyel böbrek

kapsüladan intersitisyel dokuya bağ doku oluşumu

kapsüladan intersitisyel dokuya bağ doku oluşumu

Glomerulosklerozis

Photographted by Alp, Oğuzhan, Ayşe Meriç and Özkan

Bir inekte kronik mastitis olgusu

Photographted by Ayşe Meriç, Eylül, Kardelen, Oğuzhan, Onur, Atik, Cihan, Hasan and Alp.

Bir inekte multinodüler meme fibropapillomu

Bir ineğin memesinden alınan multinodüler fibropapillom

 

 

Fibropapilloma ait nodüler kitlenin kesit yüzü

Photographed by Alp, Özkan, Oğuzhan and Ayşe Meriç

Böbrek kisti

kortekste kist

 

 

 

börek kisti kesit yüzü

Photographed by Cihan, Hasan, Onur, Cihat ve Atik

 

 

 

 

Papağanda burunda Mantar enfeksiyonu

Burunda kitle

Burunda kitle

 

Kitle alındıktan sonraki burun boşluğu

Kitle alındıktan sonraki burun boşluğu

 

Resim4

Burundan alınan kitleler

Mantar etkenlerinin mikroskobik görünümü

Mantar etkenlerinin mikroskobik görünümü

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Etkenlerin yakından görünümü

Nazal TVT

aaaaaaaaaaa (3)

Nazal Transmissible Venereal Tümör

Ceylanda abseli bronkopnömoni

DSC09666

Akciğerin kesit yüzünde çok sayıda abselerden oluşan bronkopnömoni

Kedide travmaya bağlı diaframatik herni (fıtık)

Karın organlarının diaframı geçerek göğüs boşluğu içerisine girmesi

Karın organlarının diaframı geçerek göğüs boşluğu içerisine girmesi

parvoviral entertiste ileo-sekal geçiş bölgesinde kanama

ileosekal valfte yüzük şeklinde kanama

ileosekal valfte yüzük şeklinde kanama